محصولات با کلمه کلیدی ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی یک مطالعه ی قیاسی برای ناحیه بندی خطر زمین لغزه (LHZ) در منطقه ی متا رابی ناحیه ی شوآی غربی اتیوپی
امکانات خریداران
راهنمای خرید و دانلود


دانلود خریدهای قبلی